Arxivi January, 2017

“Mədinə sənədi” və ya yəhudilərin demokratik hüquqları

Dövrümüzdə bəzi bədxahlar hədyanla car çəkirlər ki: “Ay islam qeyri-müsəlmanlara, xüsusilə də Kitab əhlinə münasibətdə qəddarlıq göstərmiş dindir; Ay müsəlmanlar xristian və yəhudilərin demokratik haqlarını tapdalamışlar!” və sair və sair cəfəngiyat… Halbuki, islam tarixinə və xüsusilə [...]

Bakı qoçuları neft milyonçusu Rotşildi qorumaqdan nə üçün imtina etmişdilər?

Bizim neft qvardiyamızı atam mənə birinci dəfə göstərəndə hələ on yaşım tamam olmamışdı. Qvardiya dağ kəndlərində boya-başa çatmış, eyni tayfadan olan və qaşqabaqlı, qəddar görkəmə malik, təpədən-dırnağa yaraqlı, boylu-buxunlu on-onbeş adamdan ibarət idi. Bu insanlar neft [...]

Ümmətin parçalanmış alimləri

Əgər alimlər ixtilaf etməsəydilər, ictihad məsələlərindən qaynaqlanan ixtilaf ümməti məzhəblərə bölməsəydi, alimlərin fikir ayrılığından törəyən təfriqə də baş verməzdi. Gəlin bu cümləni geniş şəkildə ələ alaq. Alimlərin ictihad məsələlərində fikir ayrılığına düşməsi təbiidir. İnsanın yaradılışından irəli [...]

Uşaqlar üçün televizora baxmağın alternativləri nələrdir?

Televizora baxmağın alternativlərinə nəzər salaq. Uşağınızın yaşına uyğun variantı seçə bilərsiniz. Ailənin seçməyi üçün 1000 alternativ təqdim edən kitablar vardır. Onlardan bəzilərini sizə təqdim edirik: Qala tikmək Yerli ərazini təmizləmək kampaniyası keçirmək Kitabxanadan kitab götürmək Radioya [...]

Hədislərin uydurma olduğunu göstərən əlamətlər

Bu mövzu ilə əlaqədar olaraq, biz doktor Mustafa Sibainin (1915-1967) “Sünnə və onun islam qanunvericiliyində yeri” adlı kitabından iqtibaslar gətirmək istəyirik. Doktor Sibai bu kitabında hədislərin uydurma olduğunu göstərən “əlamətlər”dən danışmış, onları iki yerə ayırmışdı: Hədisin [...]

“Siyasi islam” termininin tənqidi təhlili haqqında

“Siyasi islam” terminindən eyniadlı dinə siyasi hakimiyyətin təmsilçisi kimi etiqad bəsləyən siyasi islahatçılıq hərəkatlarını xarakterizə etmək məqsədilə istifadə olunur. İslam şəriətindən irəli gələn bir sıra siyasi ideya və məqsədlər indiki dövrdə qərbmərkəzli (həm də rus) islamşünaslıq [...]