Arxivi December, 2017

Bəlkə, əxlaqımızı müqayisə edək?!

Gözəl əxlaq peyğəmbərlərin, sadiqlərin, salehlərin sifətlərindən olub, möminin Allah yanında dərəcəsini, məqamını yüksəldən insana məxsus bir haldır. Allah Qurani-Kərimdə öz peyğəmbəri  Muhammədin (s) gözəl əxlaq və yüksək ədəb sahibi olduğunu qeyd etməkdədir: “Şübhəsiz, sən gözəl bir əxlaq [...]

Tövhid – metafizika fəlsəfəsinin ilk prinsipi kimi

Allahdan başqa ilahın olmadığını təsdiqləmək o deməkdi ki, Allah hər şeyə mövcudluq kəsb etdirən yeganə yaradıcıdır, hər hadisənin ali səbəbi, bütün varlıqların nəticələndiricisi, İlk və Sondur. Bunu əminliklə, yəqinliklə, qənaətbəxşliklə, mənasını dərk edərək təsdiqləmək bizdə belə [...]