Arxivi December 4th, 2017

Tövhid – metafizika fəlsəfəsinin ilk prinsipi kimi

Allahdan başqa ilahın olmadığını təsdiqləmək o deməkdi ki, Allah hər şeyə mövcudluq kəsb etdirən yeganə yaradıcıdır, hər hadisənin ali səbəbi, bütün varlıqların nəticələndiricisi, İlk və Sondur. Bunu əminliklə, yəqinliklə, qənaətbəxşliklə, mənasını dərk edərək təsdiqləmək bizdə belə [...]