Arxivi December 18th, 2017

Bəlkə, əxlaqımızı müqayisə edək?!

Gözəl əxlaq peyğəmbərlərin, sadiqlərin, salehlərin sifətlərindən olub, möminin Allah yanında dərəcəsini, məqamını yüksəldən insana məxsus bir haldır. Allah Qurani-Kərimdə öz peyğəmbəri  Muhammədin (s) gözəl əxlaq və yüksək ədəb sahibi olduğunu qeyd etməkdədir: “Şübhəsiz, sən gözəl bir əxlaq [...]