Arxivi Kim – kimdir?

Stiv Cobsun ömrünün sonuna yaxın dediyi ibrətamiz sözlər

Mən biznesin kuliminasiya nöqtəsinə çatdım. Başqalarının nəzərində mənim həyatım uğur simvolu olub. Baxmayaraq  ki, işimdən əlavə mənim həm də balaca oğlum var. Nəhayət, sərvət mənim sadəcə alışıq olduğum bir faktdır. Xəstəxana çarpayısında uzanarkən və bütün həyatımı [...]

QURANA  HƏSR  OLUNMUŞ  ÖMÜR

Son dövrün görkəmli islam alimlərindən biri Süleyman Hilmi Tunahan Hoca vəfatının 56-cı ildönümündə hörmətlə anılır. Elmi fəaliyyətləri ilə bir çox insanın yoluna işıq salan və bu fəaliyyətinə görə dəfələrlə sorğu-sual edilən, həbsdə yatan, son dövrün görkəmli [...]

Səud əl-Feysəl (1940-2015)  

  Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyinə qırx il ərzində rəhbərlik etmiş şahzadə Səud əl-Feysəl 75 yaşında vəfat etmişdir.  Səudiyyə Ərəbistanının keçmiş Xarici İşlər Naziri   şahzadə Səud əl-Feysəl 1940-cı il yanvarın 2-də Taifə şəhərində anadan olmuşdur. [...]

Əbdürrəhman Nasir kimdir?

Əndəlüs Əməvi dövlətinin əmiri: Rəbiüləvvəl 300 – Zülhiccə 316-cı illər Əndəlüs müsəlmanlarına xəlifəlik etdiyi illər: Zülhiccə 316 – Ramazan 350-ci illər Tam adı: Əbu əl-Mütrif ən-Nasir li-dinillah Əbdürrəhman ibn Məhəmməd ibn Abdullah ibn Məhəmməd ibn Əbdürrəhman  [...]

Fatimə bint Məhəmməd əl-Fəhriyyə

Tarixdə ilk universitetin əsasını qoyan müsəlman qadın  Tam adı Fatimə bint Məhəmməd əl-Fəhriyyə əl-Qüreyşidir. Tunis fatehi və Qəyrəvan şəhərinin əsasını qoyan Əqəbə ibn Nafei əl-Fəhrinin nəslindəndir. Bu şəxs Tunisdəki Qəyrəvan şəhərinin ölməz tarixi şəxsiyyətlərindəndir. Hicri 265-ci [...]

Salman ibn Əbdüləziz Ali-Səud (1935)

Səudiyyə xanədanının üzvü, Səudiyyə Ərəbistanının  indiki kralı Gəncliyi və təhsili Kral Salman 1935-ci il dekabr ayının 31-də Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində dünyaya göz açıb. Atası ölkənin ilk kralı Abdullah ibn Əbdüləziz, anası isə Həssa əs-Sudairidir. Kralın [...]

Abdullah ibn Əbdüləziz Ali-Səud (1924-2015)

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığını 6-cı  kralı Kral  Əbdüləzizin oğlan uşaqlarının on ikincisidir. 18 milyard dollar şəxsi sərvətə malik idi. 2011-ci ildə dünyada təsir gücünə malik ən güclü şəxsiyyət kimi tarixə düşmüşdür.  O, 1924-cü ildə Ər-Riyad şəhərində  anadan [...]

Kamal Heydəri (1956)

İraqlı müasir şiə alimi və mütəfəkkiri, “Kövsər” kanalında əqidə ilə bağlı  digər məzhəbin nümayəndələri ilə apardığı debatlarda ad çıxarmış alim Həyatı Kamal Heydəri 1956-cı ildə İraqın Kərbəla şəhərində dünyaya göz açıb. Atası şəhərdə parça ticarəti ilə [...]

İmam İbn Macə (824-886)

Məşhur hədisşünas, mütəfəkkir   Tam adı İmam əl-Hafiz əl-Kəbir əbu Abdullah Məhəmməd ibn Yezid ibn Macə ər-Rəbi əl-Qəzvinidir. Hicrətin 209-cu ilində Qəzvində dünyaya göz açıb.    Təlim-tərbiyəsi   Ziyalı ailəsində böyüyüb tərbiyə alan gənc İbn Macə [...]

Şüeyb əl-Ərnaut (1928)

Şüeyb ibn Məhərrəm əl-Əlbani əl-Ərnaut Suriyalı hədisşünas, islam irsi tədqiqatçısı Şeyx Şüeyb əl-Arnaut 1928-ci ildə Dəməşqdə dünyaya göz açıb. Təhsili İlk dini təhsilini  valideynlərindən almış, bu müddət ərzində İslamın əsas prinsiplərinə vaqif olmuşdur. Qurani-Kərimin bir çox [...]