Arxivi İslami

Əbdürrəhman əl-Bədəvi (1917-2002)

Görkəmli Misir filosofu və ədibdir. Əbdürrəhman Bədəvi 1917-ci il fevral ayının 17-də Misirdə, paytaxt Qahirədən 95 mil aralıda yerləşən Şərabas kəndində anadan olub. İlk təhsilini Qahirədəki əs-Səidiyyə məktəbində alan Bədəvi paytaxtdakı Misir universitetindən fəlsəfə üzrə I [...]

Allahın Qurani-Kərimdə şübhələri cavablandırma üslubuna dair faydalı qeyd

Quranı oxuyuram: qarşımda vəhyin kağıza tökülmüş maddi qabığı canlanır, ilahi kəlamın əsrarəngizliyini beynim və qəlbimlə hiss edirəm… Çünki həm düşünür, həm də müqəddəs kəlamı nazil olduğu dildə oxuyuram. Tərcümə ilə Qurandakı hökmləri, əmr və qadağaları öyrənmək [...]

Məhəmməd Zahid əl-Kövsəri (1863-1952)

Məhəmməd Zahid əl-Kövsəri ömrünün bir hissəsini Osmanlı xilafətinin hakim olduğu, qalan hissəsini isə xilafətdən sonrakı dövrlərdə keçirmiş  və elmi xidmətləri ilə tanınmış bir İslam alimidir. Hənəfi məzhəbi əleyhinə  yazılanlara   qarşı tarixi bir hesablaşmaya girən Kövsəri, “dində [...]

Peyğəmbərin əxlaq həyatı

Səhabələri üçün Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) ideal əxlaq nümunəsi idi. O, hər bir davranışı, hərəkəti və sözü ilə bu ülvi əxlaqı səhabələrinə aşılayırdı. Ancaq səhabələr əxlaqı əsasən onun davranışlarından öyrənirdilər. Məsələn, Abdullah ibn [...]

“Mədinə sənədi” və ya yəhudilərin demokratik hüquqları

Dövrümüzdə bəzi bədxahlar hədyanla car çəkirlər ki: “Ay islam qeyri-müsəlmanlara, xüsusilə də Kitab əhlinə münasibətdə qəddarlıq göstərmiş dindir; Ay müsəlmanlar xristian və yəhudilərin demokratik haqlarını tapdalamışlar!” və sair və sair cəfəngiyat… Halbuki, islam tarixinə və xüsusilə [...]

Ümmətin parçalanmış alimləri

Əgər alimlər ixtilaf etməsəydilər, ictihad məsələlərindən qaynaqlanan ixtilaf ümməti məzhəblərə bölməsəydi, alimlərin fikir ayrılığından törəyən təfriqə də baş verməzdi. Gəlin bu cümləni geniş şəkildə ələ alaq. Alimlərin ictihad məsələlərində fikir ayrılığına düşməsi təbiidir. İnsanın yaradılışından irəli [...]

Hədislərin uydurma olduğunu göstərən əlamətlər

Bu mövzu ilə əlaqədar olaraq, biz doktor Mustafa Sibainin (1915-1967) “Sünnə və onun islam qanunvericiliyində yeri” adlı kitabından iqtibaslar gətirmək istəyirik. Doktor Sibai bu kitabında hədislərin uydurma olduğunu göstərən “əlamətlər”dən danışmış, onları iki yerə ayırmışdı: Hədisin [...]

III Raşidi xəlifə Həzrəti Osmanın tövsiyə və nəsihətləri

Sizə əmanətə xəyanət etməməyi tövsiyə edirəm. Əmanətə əsla xəyanət etməyin və sizdən istəniləni yerinə yetirin. İslam ümmətində əmanətə ilk xəyanət edən siz olmayın. Əks təqdirdə sizdən sonrakıların sizin əməllərinizə baxaraq, əmanətə xəyanət etdikləri təqdirdə onların da [...]

Məhəmməd Abdullah Draz (1894-1958)

Məhəmməd Abdullah Draz 1894-cü ildə Misirin Küfr əş-Şeyx şəhərində dünyaya göz açıb. Ziyalı bir ailədə boya-başa çatan Məhəmməd Əzhər universitetinin tanınmış şeyxlərindən Abdullah Drazın oğludur. O, İmam Şatibinin “əl-Müvafəqat” əsərinin məşhur şərhçilərindən idi. Yeniyetmə yaşlarında Quranı [...]

Allahın evində qonaq olmaq

Qonaq olmaq qəribədir. Qonaqsan, amma qaldığın yerin əsl sakini deyilsən. Qarşında  min bir naz-nemətli süfrələr açılır, evin sahibi hörmət-ehtiram göstərir. Ancaq bu evdəki heç nə sənin şəxsi malın deyil. Özünü nə qədər rahat hiss etsən də [...]