Arxivi Manşet

Hədislərin uydurma olduğunu göstərən əlamətlər

Bu mövzu ilə əlaqədar olaraq, biz doktor Mustafa Sibainin (1915-1967) “Sünnə və onun islam qanunvericiliyində yeri” adlı kitabından iqtibaslar gətirmək istəyirik. Doktor Sibai bu kitabında hədislərin uydurma olduğunu göstərən “əlamətlər”dən danışmış, onları iki yerə ayırmışdı: Hədisin [...]

“Siyasi islam” termininin tənqidi təhlili haqqında

“Siyasi islam” terminindən eyniadlı dinə siyasi hakimiyyətin təmsilçisi kimi etiqad bəsləyən siyasi islahatçılıq hərəkatlarını xarakterizə etmək məqsədilə istifadə olunur. İslam şəriətindən irəli gələn bir sıra siyasi ideya və məqsədlər indiki dövrdə qərbmərkəzli (həm də rus) islamşünaslıq [...]

III Raşidi xəlifə Həzrəti Osmanın tövsiyə və nəsihətləri

Sizə əmanətə xəyanət etməməyi tövsiyə edirəm. Əmanətə əsla xəyanət etməyin və sizdən istəniləni yerinə yetirin. İslam ümmətində əmanətə ilk xəyanət edən siz olmayın. Əks təqdirdə sizdən sonrakıların sizin əməllərinizə baxaraq, əmanətə xəyanət etdikləri təqdirdə onların da [...]

Məhəmməd Abdullah Draz (1894-1958)

Məhəmməd Abdullah Draz 1894-cü ildə Misirin Küfr əş-Şeyx şəhərində dünyaya göz açıb. Ziyalı bir ailədə boya-başa çatan Məhəmməd Əzhər universitetinin tanınmış şeyxlərindən Abdullah Drazın oğludur. O, İmam Şatibinin “əl-Müvafəqat” əsərinin məşhur şərhçilərindən idi. Yeniyetmə yaşlarında Quranı [...]

“Milli Qəhrəman” kimi bizə sırınan – milli xainlər – FOTOLAR

1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyəti dövrünün araşdırmaçısı Ədalət Tahirzadə Azərbaycan tarixində kifayət qədər tanınan, hətta barəsində dastan yazılan və film çəkilən silahlı birləşmə başçısı Qatır Məmməd haqqında sərt danışıb, onu fotolarla ermənilərlə iş birliyində suçlayıb. [...]

Mustafa Sibai (1915-1964)

“Əsrlər boyu din üçün ən böyük təhlükə iki zümrədən gəlib. Bunlar: a) dini doğru başa düşməyənlər; b) dini istədikləri kimi istismar edənlərdir. Birinci zümrə dinə inananları çaşdırıb yoldan çıxardığı halda, ikinci zümrə də dini inkar edənlərin [...]

Qadınların peşə, sosial və siyasi fəaliyyətdə iştirakına dair qeyd

Sovet siyasi xadimi Mixail Qorbaçov “Yenidənqurma” kitabında yazır: “Çox vaxt qadına verilmiş azadlığın səviyyəsi cəmiyyətin siyasi-ictimai səviyyəsi ilə ölçülür. Sovet İttifaqında Çar Rusiyasında qadınlara qarşı hökm sürən ayrı-seçkilik qadağan edilmişdir. Ölkəmizdə kişilər kimi qadınlar da qanunla [...]

Allahın evində qonaq olmaq

Qonaq olmaq qəribədir. Qonaqsan, amma qaldığın yerin əsl sakini deyilsən. Qarşında  min bir naz-nemətli süfrələr açılır, evin sahibi hörmət-ehtiram göstərir. Ancaq bu evdəki heç nə sənin şəxsi malın deyil. Özünü nə qədər rahat hiss etsən də [...]

İslamda ağıl: mahiyyəti və funksiyaları (III)

6. Quran ayələri və Peyğəmbər hədislərini təhlil etdikdə məlum olur ki, islam dini və ya dünyəviliyindən asılı olmayaraq faydalı elmi alqışlayır, elm öyrənməyi, savadlanmağı vacib (“fərz”) hesab edir, mənbəyi nə olursa-olsun, hikmət və elmin mənimsənilməsinə çağırır, [...]

İslamda ağıl: mahiyyəti və funksiyaları (II)

4. İslam dininin qorumağı məqsəd bildiyi beş əsasdan biri ağıldır. Üsulşünas alimlər bu əsasları şəriətin məqsədləri (məqasid) adlandırmış və üç kateqoriyada təsnif etmişlər: a) Zərurətlər (zəruriyyat) b) Ehtiyaclar (haciyyat) v) Yaxşılaşdırıcılar, gözəlləşdiricilər (təhsiniyyat). Məqasidşünaslıqda “zərurətlər” (zəruri [...]