Arxivi Əqidə

Əqidə barəsində

Sual: Rica edirik əqidə məfhumunu, onun öyrənilməsinin əhəmiyyətini izah edəsiniz və müsəlmanın iman baxımından bu ən mühüm məsələsində ayağının büdrəməməsi üçün nələrin lazım gəldiyini aydınlaşdırasınız. Cavab: Burada iki əsas məsələ var. Əqidə anlayışı Əqidənin öyrənilməsi (təlimi) [...]