Fiqh Sual cavab — 15 May 2014

 

 

Əgər siz dəstəmaz alanda ayağımzı yuyub və corab geyindikdən sonra dəstəmaz pozulmadan təkrar dəstəmaz alıb corabm üzərindən məsh çəkərsİnizsə onda corabları çıxartmaq və ya dəyişməkdən dolayı dəstəmaz pozulmaz.Yox əgər dəstəmaz ahb ayaqlarmızı yuyandan sonra ayağınıza corab geyindinizsə və bundan sonra dəstəmaz pozuldu. Sonra siz dəstəmaz alanda coraba məsh çəkdinizsə bundan sonra əgər siz bir corabı və ya hər ikisini çıxardan andan etibarən dəstəmazsız sayılirsmız. Çünki məsh edibn yer (corab) ona aid olan yerdən (ayaqdan) ayrılmış olur.Bundan sonra hər iki ayağını da yumaqla təkrar dəstəmazlı olmaq mümkün olur. Çünki üz, qol və başdan fərqli olaraq məsh edilmiş corablar çıxarılmaqla ayaqlann təmizlİyi batil olmuşdur. Ayaqlarda əsil olan yuyulmasıdır, məsh etmək isə yuyulmağı əvəz edən onun yerinə keçən bir hərəkətdir. əvəz edənin (corabın) hökmü batil olunca əslinə (ayağ,qayıtmaq)

(İslam fıqhi ensiklopedisi. Zuheyli)

 

 

Share

About Author

Azerimuslims

(0) Readers Comments

Comments are closed.